Podczas sporów warto wysłuchać argumentów drugiej strony i dążyć do ugody

Gdy stosunki rozwodzącej się pary są napięte do tego stopnia, że konflikt jest nieunikniony, żadna ze stron nie powinna spieszyć się z jakimkolwiek pochopnym osądem czy działaniem.

To samo dotyczy podejmowania decyzji biznesowych i finalizowanie transakcji, które mogą przynieść firmie postęp. Wymaga to czasu i otwartego umysłu. Oznacza to, że komunikacja musi być otwarta przez cały okres funkcjonowania firmy, w przeciwnym razie partnerzy mogą zawieść, a przedsiębiorstwo może się zakończyć porażką. Aby powstrzymać się od osądzania sytuacji przed wysłuchaniem drugiej strony, ważne jest, aby zachować spokój poprzez kontrolowanie emocji, aktywne słuchanie i omawianie każdego punktu, aż obie lub wszystkie zainteresowane strony zostaną zrozumiane. Większość osób słucha tylko na tyle, aby dyskutować lub zaprzeczyć temu, co mówi druga osoba. Jednak nie na tym polega próba dojścia do porozumienia. Aby aktywnie słuchać, strony muszą w pełni słuchać tego, co wyjaśnia druga osoba. Oznacza to brak reagowania lub mówienia, dopóki cały dialog nie zostanie wyczerpany.

Może to zająć kilka minut. Dzięki temu emocje nie stają się nadmiernie intensywne, a każda osoba ma szansę powiedzieć, co chce w trakcie kłótni.

Nawet jeśli konflikt może nie przebiegać zgodnie z życzeniami lub potrzebami jednej osoby, komunikacja poprzez aktywne słuchanie może rozpraszać złość, urazę lub inne negatywne emocje. Osiągnięte w ten sposób porozumienie może utrzymać partnerstwo na odpowiedniej drodze do dalszego funkcjonowania. W mediacjach często uczestniczą kancelarie wrocław, które zapewniają klientom niezbędną pomoc prawną. Jeśli partnerzy nie mają możliwości otwartej komunikacji, aktywnego słuchania się nawzajem lub pokojowego omówienia sprawy, może być jeszcze czas na pomoc z zewnątrz. Zwykle odbywa się to za pośrednictwem neutralnej osoby, która pomoże w mediacjach. Nieformalne spotkanie pokrzywdzonych, które spowodowało konflikt w firmie, odbywa się wraz z bezstronnym neutralnym mediatorem, aby razem poszukać rozwiązania zaistniałej sytuacji.