Czy instalacja gruntowej pompy ciepła jest opłacalna?

Dobry system kontroli jest ważny dla osiągnięcia dobrych wyników z energii pompy gruntowej.

Sterowanie ma krytyczne znaczenie, jeśli budynek wykorzystuje energię ze źródła gruntowego w połączeniu z innymi formami ogrzewania, które można wykorzystać do wytwarzania ciepłej wody użytkowej lub jako dodatkowy system grzewczy w zimne dni. Warto również zainwestować w dobrą izolację budynku, aby czerpać jak największe korzyści z zainstalowania gruntowej pompy ciepła.

Czy instalacja gruntowej pompy ciepła jest opłacalna?

Gruntowa pompa ciepła to ekologiczne rozwiązanie

Gruntowe pompy ciepła są zwykle projektowane do pracy w niższych temperaturach niż kotły gazowe, ponieważ jest to bardziej wydajny sposób dostarczania ciepła do nowego, dobrze izolowanego budynku. Kiedy gruntowa pompa ciepła jest instalowana w celu zastąpienia kotła spalinowego, może być właściwe zainstalowanie wysokotemperaturowej pompy ciepła, aby uniknąć konieczności remontu mechanizmu dystrybucji ciepła w budynku.

Wykorzystanie pomp ciepła do przekazywania ciepła do budynków radykalnie zmniejsza emisje dwutlenku węgla w porównaniu ze spalaniem paliw. Argumenty są tym mocniejsze, gdy budynek potrzebuje chłodzenia latem i ogrzewania zimą. Ogrzewanie i chłodzenie ze źródeł gruntowych zapewnia zrównoważoną energię poprzez recykling ciepła między sezonami. Nie ma niebezpiecznych emisji gazów, łatwopalnych rur olejowych, LPG lub gazowych, komina, ani nieestetycznych zbiorników paliwa. Systemy gruntowych pomp ciepła nie mają żadnych emisji, dlatego nie zagrażają bezpieczeństwu środowiska czy mieszkańców.

Systemy gruntowych pomp ciepła są idealnie dopasowane do nowoczesnego ogrzewania podłogowego o wysokiej temperaturze, ponieważ pompa ciepła przenosi ciepło z wyższym współczynnikiem wydajności, jeśli dostarcza ciepło do dużego obiegu ciepłej wody, takiego jak ogrzewanie podłogowe, a nie małego obiegu o wysokiej temperaturze, takiego jak grzejniki. Więcej na ten temat można się dowiedzieć ze strony grupaeneco.pl/gruntowe-pompy-ciepla/. Ceny instalacji pomp ciepła mogą się bardzo różnić, dlatego warto porównać cenniki u kilku instalatorów. Moc pompy ciepła w kilowatach jest dobrym wskaźnikiem oczekiwanych kosztów instalacji pompy ciepła. Dobra modernizacja domu pozwoli na zainstalowanie mniejszej, a więc tańszej pompy ciepła.