Zakres obowiązków geodety

Geodeci to dobrze wyszkoleni specjaliści, którzy służą fachową poradą dotyczącą lokalizacji i stanu budynku.

Ocena geodezyjna może być również potrzebna, jeśli planujesz rozbudowę lub przebudowę domu czy osiedla. Od erozji wybrzeża i zabezpieczeń przeciwpowodziowych po planowanie zagospodarowania miast i środowiska, geodeci odgrywają ogromną rolę w naszym życiu. A ponieważ zmiany klimatyczne i niedobór zasobów stają się coraz ważniejszymi kwestiami, geodeci będą odgrywać jeszcze większą rolę w kształtowaniu naszej przyszłości. Geodeci zajmują się mapowaniem, analizą i interpretacją danych przestrzennych oraz informacji o lądzie, morzu i budynkach. Geodeci zarządzają odpowiednim zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Geodeci zajmujący się planowaniem i rozwojem infrastruktury pomagają tworzyć miasta przyszłości, zapewniając szczęśliwsze i zdrowsze społeczności. Mogą również występować problemy, takie jak pożar lasu, prawo własności, ochrona roślinności na ziemi, a także określone przepisy lokalne, takie jak minimalny i maksymalny rozmiar terenu dla podziału, wysokości budynków i proporcji działek, które należy znać. Dokładne pomiary granic i wysokości topograficznych na planie zapewniają, że możesz rozwiązać wszystkie te problemy i uwzględnić je, jednocześnie wykonując planowany projekt. Dlatego w przypadku projektów remontu lub rozwoju konstrukcji może być wymagany rodzaj przeglądu, który nazywa się przeglądem istniejących warunków. Może być również nazywany planem lokalizacji i kontekstu.

Jeśli twój projekt wymaga zmiany urbanistycznej, przylegające budynki nieruchomości są również sprawdzane, w tym lokalizacja okien, drzwi, kalenic dachowych i okapów.

Jeśli potrzebna jest mapa do celów projektowych Zakopane jest miejscem, w którym można znaleźć usługi geodezyjne. Geodeta może również być zmuszony do przeprowadzenia badania odtworzenia tytułu, aby określić dokładne położenie granic nieruchomości, ponieważ czasami granica ta różni się od istniejących linii ogrodzenia. Oczywiście taka kontrola jest konieczna, jeśli którekolwiek z proponowanych prac budowlanych znajdują się w pobliżu granicy z istniejącą nieruchomością.