Uniwersalne sposoby testowania oprogramowania

Profesjonalne podejście do testowania oprogramowania na każdym etapie jego projektowania, kodowania i wdrażania u klienta jest bardzo ważne.

Istnieją trzy rodzaje metod testowania: testowanie ręczne, testowanie automatyczne oraz półautomatyczne. Bardzo popularne do niedawna testy ręczne to sposób, który musi przejść przez wszystkie przypadki testowe w scenariuszu testowym, zebrać dane i przygotować raport końcowy. To ciężka i czasochłonna praca, z kolei w automatycznych testach narzędzia i skrypty wykonują całą pracę. Dane są gromadzone automatycznie, podobnie jak raporty końcowe. W scenariuszu połowicznym testy są przeprowadzane automatycznie, ale całe środowisko testowe jest ustawiane ręcznie. Jest to test półautomatyczny, który uważany jest za najbardziej wydajny. Testy statyczne początkowo sprawdzają kod źródłowy i dokumenty projektu oprogramowania w celu wykrycia i zapobiegania wadom na wczesnym etapie cyklu życia oprogramowania. Testy statyczne, nazywane również techniką niewykonania lub testami weryfikacyjnymi, mogą być wykonywane jako inspekcje, nieformalne i techniczne przeglądy. Nieformalny przegląd to tani wariant testowy, który analityk ds. kontroli jakości może przeprowadzić w dowolnym momencie projektu.

Inspekcja, zwana także przeglądem formalnym, jest planowana i kontrolowana przez moderatora.

Podczas spotkania przeglądowego błędy wykryte przez specjalistów ds. kontroli jakości są omawiane i dokumentowane w raporcie. Podobne zasady obowiązują kiedy będziemy wykonywali testy aplikacji mobilnych. Wszystkie zasady poprawnego testowania oprogramowania tworzone był y z myślą o oprogramowaniu na komputery stacjonarne. Obecnie kiedy zauważamy bardzo duży popyt na aplikacje mobilne podobne procedury testowe będą dotyczyły urządzeń mobilnych. W tym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wyświetlanie programu na urządzeniach mobilnych. Jest to ważne ponieważ urządzenia mogą mieć różną rozdzielczość.