Rodzaje dostępnych szkoleń ADR

Lepsze zrozumienie tego, co obejmuje szkolenie ADR, jest bardzo przydatne, więc zazwyczaj są one podzielone na każdy dział.

Moduł podstawowy jest obowiązkowy, a pozostałe moduły zależą od tego, jakie towary niebezpieczne będziesz przewozić i jakimi szkoleniami dodatkowymi w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych jesteś zainteresowany.

Rodzaje dostępnych szkoleń ADR

Kierowcy przewożący materiały niebezpieczne muszą przejść szkolenie ADR

Podstawowy kurs ADR obejmuje książki szkoleniowe ADR, kontrole przed, w trakcie i po podróży, wymaganą dokumentację, wyposażenie awaryjne i techniczne w pojazdach, pierwszą pomoc, postępowanie w przypadku wypadku, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i ochrony osobistej, obowiązki, prawa i odpowiedzialność kierowców przewożących odpady i materiały niebezpieczne, podstawowe zagadnienie dotyczące ochrony środowiska, poznanie odpowiednich przepisów krajowych i międzynarodowych, bezpieczny nadzór, ładowanie, rozładowanie i zasady parkowania. Kierowcy uczęszczający na podstawowe szkolenie ADR poznają również stosowanie numerów UN, klas i grup pakowania materiałów niebezpiecznych.

Pełne kursy ADR wstępne trwają około 3,5 dnia, a jeśli włączysz moduł zbiorniki, to w sumie będzie to 5 dni. Wszystkie kursy odświeżające trwają trzy dni. Kursy materiałów wybuchowych klasy 1 i materiałów radioaktywnych klasy 7 trwają 1 dzień, jeśli są dodawane do istniejących kwalifikacji, lub dwa i pół, jeśli jest to jedyne wymagane uprawnienie. Jeśli chcesz przewozić tylko jedną klasę towarów niebezpiecznych, przykładowo jako kierowca cysterny z benzyną, wtedy może być możliwe skrócenie szkolenia ADR, abyś nauczył się tylko modułów podstawowych i o zbiornikach wraz z wymaganym modułem i nieznacznie skróci czas. Powinieneś skontaktować się z firmą organizującą kursy ADR, aby sprawdzić, czy jest to możliwe, ale warto przejść przez całe szkolenie ADR, ponieważ podniesie to twoje CV i może prowadzić do dalszych możliwości zatrudnienia.

Szkolenia ADR organizuje firma, którą znajdziesz pod linkiem https://autokurs.com.pl. Z pewnością kierowcy posiadający uprawnienia ADR na przewóz substancji niebezpiecznych mogą liczyć na większe szanse dobrego zatrudnienia, ponieważ wiele firm przewozowych poszukuje osób z takimi uprawnieniami.