Można przetłumaczyć zarówno słowo mówione, jak i pisane

Osoby zajmujące się tłumaczeniem ustnym konwertują mowę w jednym języku na inny, co może obejmować także język migowy.

Tłumaczenia ustne dzielą się na dwa główne typy, a mianowicie symultaniczne i konsekutywne. Przekład symultaniczny odbywa się w tym samym czasie, w którym mówi prelegent i jest zwykle używane na dużych konferencjach. Tłumacz może używać technologii, takich jak mikrofony, słuchawki, telefony, wideo i internet do przekazywania znaczeń, lub przekazywać tłumaczenie osobiście. Przekład konsekutywny następuje po przerwie mówcy, zwykle zdanie po zdaniu.

Można przetłumaczyć zarówno słowo mówione, jak i pisane

W przekładzie dokumentów może nam pomóc tłumacz języka angielskiego

Tłumaczenia ustne najczęściej można spotkać na dużych szczytach politycznych, w kontaktach biznesowych lub w sektorze publicznym przykładowo dla wymiaru sprawiedliwości czy serwisów informacyjnych. Natomiast innym rodzajem tłumaczenia jest tłumaczenie pisemne, przykładowo pism urzędowych, książek, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, czy wszelkiego rodzaju dokumentów z różnych dziedzin. Tłumacze języka angielskiego potrzebują umiejętności dokładnego i szybkiego rozumienia tego, co jest powiedziane i napisane w ich językach roboczych, w tym potocznych. Doskonałe umiejętności interpersonalne, dobre zarządzanie czasem i umiejętności informatyczne są również korzystne.

Technologia całkowicie zmieniła zawód tłumacza. Obecnie wszystkie tłumaczenia wykonywane są na komputerze, najczęściej przy pomocy słowników i glosariuszy online. Większość tłumaczy korzysta również z pamięci tłumaczeniowej i oprogramowania do zarządzania terminologią. Nie jest to tłumaczenie z języka angielskiego generowane komputerowo, ale raczej specjalistyczne oprogramowanie, które archiwizuje własną pracę tłumacza do wykorzystania w dużym dokumencie lub do przyszłych aktualizacji tych samych lub podobnych dokumentów.

Doświadczony tłumacz języka angielskiego może przetłumaczyć równego rodzaju dokumenty, zarówno urzędowe, jak i techniczne czy finansowe. Często tłumaczenia takie wymagają również posiadania specjalistycznej wiedzy, a także dotrzymywania terminów realizacji zleceń.