Konserwacja jest opłacalną metodą serwisowania sprzętu

W wielu przedsiębiorstwach ogólnie najlepsze jest przyjęcie praktyki w zakresie konserwacji oraz znajomość i przestrzeganie zaleceń producenta dotyczących serwisowania sprzętu ciężkiego.

Równie ważne jest prowadzenie dokumentacji serwisowej i dokładne poznanie każdej maszyny. Konserwacja zapobiegawcza obniża długoterminowe koszty związane z utrzymaniem wielu rodzajów sprzętu w prawidłowym działaniu. Wydaje się to szczególnie logiczne, biorąc pod uwagę, ile pieniędzy traci się, gdy maszyna psuje się przed czasem lub wymaga zbyt częstej konserwacji.
Nagła awaria ma miejsce, gdy sprzęt ulega uszkodzeniu bez ostrzeżenia. Zwykle powodem jest zaniedbanie serwisowania. Dlatego należy regularnie sprawdzać maszyny i naprawiać je w razie potrzeby, aby uniknąć niepotrzebnych przestojów w pracy. Awarie i zakłócenia w pracy są frustrujące, kosztowne w przypadku przestojów i zwykle można im zapobiec, przewidując przyczynę i usuwając ją podczas konserwacji. Czasem awarii można całkowicie uniknąć poprzez rutynowe czynności konserwacyjne i kontrole oraz wymianę zużytych części i komponentów bliskich końca ich żywotności przed wystąpieniem awarii. Przewidywanie awarii leży u podstaw wszystkich programów konserwacji zapobiegawczej. Dogłębna znajomość systemów maszyn jest kluczem do przewidywania, co może się stać, jeśli zignorowana zostanie odpowiednia konserwacja.

Dokładna znajomość sprzętu ciężkiego jest nieoceniona, jeśli chodzi o wdrożenie skutecznego programu konserwacji zapobiegawczej.

Często uzyskanie tych istotnych informacji jest tak proste, jak znalezienie ich w instrukcji obsługi maszyny, która została zbadana i udokumentowana w celu wyodrębnienia problemów i przepisania właściwej konserwacji zapobiegawczej. Kwestie dotyczące przepływów pieniężnych są jednymi z najważniejszych rzeczy, które przełożeni badają podczas debaty na temat przebudowy lub wymiany sprzętu, oraz czy naprawa cat jest odpowiednia w konkretnej sytuacji. Oczywiście cena nowej maszyny byłaby znacznie wyższa niż w przypadku finansowanej przebudowy lub naprawy i przy znacznie dłuższym czasie.