Kalkulator PFRON, czyli szybkie obliczanie dofinansowań

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych się bardzo opłaca! Pracodawca, który się na to zdecyduje, otrzyma od PFRON-u znaczne dofinansowanie na koszty płac pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ten sposób można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: pokazać światu, że jest się etyczną firmą i pozyskać dobrego, wdzięcznego pracownika przy mniejszym koszcie utrzymania etatu (ważna wskazówka: pod terminem koszty płacy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozumie: wynagrodzenie brutto plus składki emerytalne, rentowe i wypadkowe plus składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy). W pewnych okolicznościach możemy być nawet jako duża firma, zatrudniająca przynajmniej dwadzieścia pięć osób, zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na PFRON – wystarczy, że pośród wszystkich zatrudnionych mamy sześć procent pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności (uwaga praktyczna: przelicza się to w kontekście pełnych etatów).

Kalkulator PFRON, czyli szybkie obliczanie dofinansowań

Dlaczego stworzyliśmy darmowy kalkulator PFRON?

Agencja pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych My Wspieramy działa na rzecz wzmocnienia pozycji ludzi z orzeczeniem o niepełnosprawności na rynku pracy, a także wspiera pracodawców, którzy pragną zatrudniać lub już zatrudniają niepełnosprawnych. Kalkulator ma na celu pomóc Państwu zorientować się w kwestii potencjalnych dofinansowań bez posiadania specjalistycznej wiedzy dotyczącej tej tematyki.

Nasz wyrafinowany kalkulator pfron skrupulatnie obliczy dofinansowanie na pracownika z orzeczeniem. Zapraszamy także do zapoznania się z treścią naszej strony: zamieściliśmy na niej wiele porad i przydatnych informacji dotyczących PRFON-u i ogólnie problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jako agencja pracy oferujemy poza rekrutacją osób niepełnosprawnych usługi ustalania lub optymalizacji PRFON-u.