Franczyza pomysł na własny biznes.

Franczyza to metoda dystrybucji produktów lub usług. Co najmniej dwa poziomy osób są zaangażowane w system franczyzowy: franczyzodawca, który ustanawia znak towarowy lub nazwę handlową marki oraz system biznesowy;franczyzobiorca, który płaci opłatę licencyjną lub często opłatę początkową za prawo do prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą i systemem biznesowym franczyzodawcy.

Z technicznego punktu widzenia umową wiążącą obie strony jest „franczyza”, ale termin ten jest często używany w celu określenia rzeczywistej działalności, którą prowadzi franczyzobiorca.Istnieją dwa różne rodzaje relacji franchisingowych. Franczyza formatu biznesowego jest najbardziej rozpoznawalnym typem. W ramach franczyzy w formacie biznesowym franczyzodawca zapewnia franczyzobiorcy nie tylko nazwę handlową, produkty i usługi, ale cały system do prowadzenia działalności. Franczyzobiorca zasadniczo otrzymuje wsparcie w zakresie wyboru lokalizacji i rozwoju, instrukcje obsługi, szkolenia, standardy marki, kontrolę jakości, strategię marketingową i wsparcie doradztwa biznesowego od franczyzodawcy. Wiele osób, które myślą o franczyzie, koncentruje się przede wszystkim na prawie.

Chociaż prawo jest z pewnością ważne, nie jest najważniejszą rzeczą do zrozumienia w przypadku franchisingu. U podstaw franchisingu leży wartość marki franczyzodawcy, sposób, w jaki franczyzodawca wspiera swoich franczyzobiorców, sposób, w jaki franczyzobiorca wypełnia swoje zobowiązania dotyczące dostarczania produktów i usług zgodnie ze standardami marki systemu, a co najważniejsze – franczyza dotyczy relacji, z którą franczyzodawca ma relację jego franczyzobiorcy. Marka franczyzodawcy jest jej najcenniejszym zasobem, a konsumenci decydują, w której firmie robić zakupy i jak często ją odwiedzać, w oparciu o to, co wiedzą lub sądzą, że wiedzą o marce. Do pewnego stopnia konsumenci tak naprawdę nie dbają o to, kto jest właścicielem firmy, o ile spełnione są oczekiwania ich marki.