Środki ochrony osobistej dostosowane do stanowiska pracy

Niektóre stanowiska pracy narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, dlatego wprowadzono różnego rodzaju normy oraz przepisy BHP.

Są to zasady postępowania dzięki którym można będzie stworzyć bezpieczne stanowisko pracy. Naturalnie możemy zastosować różnego rodzaju środki ochrony osobistej, dzięki którym będziemy nie chronili przykładowo nasze oczy czy też drogi oddechowe.

Środki ochrony osobistej dostosowane do stanowiska pracy

Specjalistyczne szkolenia pracownicze z zakresu BHP

Wiele codziennych prac związanych z obsługiwaniem różnego typu maszyn, może z pewnością być niebezpiecznych dla życia albo też zdrowia pracowników. Należy wówczas przestrzegać zasad BHP, mówiących o sposobach postępowania z takimi maszynami. Firmy wysyłają osoby zatrudnione na szkolenia BHP, dzięki czemu można będzie zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. W czasie pracy, może występować wiele różnych zagrożeń, dlatego warto nosić gogle, rękawice, ubranie robocze. Oczywiście będą one dostosowane do środowiska w jakim pracujemy. Przykładowo innych rękawic będzie potrzebował spawacz, a innych osoba która zajmuje się pakowaniem produktów.

Tego rodzaju środki dają pracownikowi podstawową ochronę, przykładowo na placu budowy należy mieć na głowie kask, ponieważ przedmioty, jakie mogą spaść z wysokości, będą mogły trafić nas w głowę. Z pewnością zależnie od charakteru pracy, jaką wykonujemy będziemy potrzebowali odpowiedniego szkolenia, jakie będzie mogło nauczyć nas jakie niebezpieczeństwa będą mogły wystąpić. Mogą one być niebezpieczne dla nas samych ale również od osób z nami współpracujących. Przepisy BHP mogą również opisywać jak musi musi być przygotowane miejsce pracy, więc muszą być to odpowiedniej szerokości, dobrze oznaczone schody przeciwpożarowe.

Oczywiście należy prowadzić różnego rodzaju szkolenia pracownicze, dzięki którym będzie można przedsięwziąć odpowiednie środki bezpieczeństwa na różnych stanowiskach pracy, przykładowo w przypadku przemysłu ciężkiego, możemy mieć do czynienia z obrabiarką, maszynami skrawającymi. może powstać zagrożenie dostania się do oczu opiłków metalu, dodatkowo także będziemy chronili układ oddechowy, może być to problem z zapyleniem, różnego rodzaju gazami, dlatego też inspektor BHP, powinien sporządzić listę istniejących zagrożeń, dostosowywać przepisy wewnętrzne oraz środki ochrony pracownika do danego zagrożenia.