Dzień: 2023-05-23

Biznes

Oznaczanie podziemnej infrastruktury gazowej i elektrycznej

Infrastruktura gazowa czy też kanalizacyjna, która umieszczona jest pod ziemią, powinna być odpowiednio oznakowana. Dzięki temu można szybko zlokalizować poszczególne odcinki, co będzie ważne podczas prowadzenia prac remontowych lub wytaczania nowych dróg dla kabli czy też rur. Obecnie wykorzystuje się nowoczesne urządzenia emitujące fale radiowe, co umożliwia bardzo dokładne zlokalizowanie poszczególnych odcinków, rozgałęzień, jak również […]

Read More