Straty w zbożach ozimych spowodowane przez grzyby i chwasty

Zboża ozime stanowią duży procent roślin hodowanych w polskim rolnictwie, może być to przykładowo pszenica, żyto.

Wysiew wykonujemy jesienią, a wzrost roślin następuje wiosną. To właśnie w okresie wiosennym wzrastały będą także inne rośliny niepożądane, różnego rodzaju chwasty, które występują w uprawach. Dlatego możemy w okresie wiosennym zastosować specjalne herbicydy, które pozwolą nam wyeliminować pewne typy roślin, mogą być to przykładowo trawy dwuliścienne, które są charakterystycznymi chwastami w różnych uprawach.

Straty w zbożach ozimych spowodowane przez grzyby i chwasty

Ochrona zbóż ozimych przed grzybem i chwastami

W celu ochrony roślin stosuje się także fungicydy, są to specjalne środki ochrony roślin, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się grzybów. Wiele rodzajów grzyba może wegetować w czasie okresu zimowego w glebie. Wraz z rozwojem korzeni może przedostawać się do młodych roślin. Fungicydy mogą pozwolić na wyeliminowanie grzyba z upraw. Oczywiście może być to środek, który posiada szerokie spektrum działania, dzięki temu możemy wyeliminować różne rodzaje zagrożeń. Grzyby mogą uszkadzać liście oraz łodygi, w tym momencie proces wzrostu może być znacznie utrudniony.

Dlatego należy szybko reagować w momencie wykrycia grzyba, usunąć go za pomocą odpowiednich fungicydów. Oczywiście niektóre rodzaje grzybów możemy zidentyfikować, niekiedy na ich rodzaj wskazuje zabarwienie liści czy też łodyg, okolice występowania. Obecnie dostępnych jest wiele skutecznych fungicydów, które pozwolą nam na ochronę upraw. Dodatkowo problemem będą chwasty, dlatego wykorzystuje się herbicydy selektywne, które działają negatywnie jedynie na chwasty, nie uszkadzając przy tym rośliny uprawnej.

Więcej informacji na temat ochrony zbóż ozimych można przeczytać na stronie https://innvigo.com/zboza-ozime/. Możemy dowiedzieć się jakie herbicydy będą najbardziej skuteczne w tym przypadku. Dzięki temu będziemy mogli należycie zadbać o uprawy, podnieść wydajność, dzięki temu możemy bardzo skutecznie zwiększyć nasze plony.