Opresje wobec działaczy niepodległościowych w okresie komunizmu

W latach 1944-1953 nasiliły się represje wobec działaczy opozycyjnych, którzy walczyli z władzą komunistyczną.

W czasach stalinizmu patrioci, którzy walczyli o wolną Ojczyznę byli aresztowani, często byli skazywani na śmierć, wiele osób, które zdecydowało się na ówczesną działalność opozycyjną, ryzykowało swoim życiem, często nie odbywali oni w ogóle tej kary więzienia. Obecnie ustawy gwarantują im odszkodowanie, zadośćuczynienie za straty, które ponieśli w tamtym okresie.

Opresje wobec działaczy niepodległościowych w okresie komunizmu

Kto może otrzymać odszkodowanie dla represjonowanych?

Oczywiście represje dotyczyły całego okresu komunistycznego, można było to zauważyć podczas strajku w latach 70-tych czy też w latach 80-tych, kiedy powstawały wolne związki zawodowe. W 1981 roku 13 stycznia ogłoszono stan wojenny, wówczas internowano około 10 000 członków opozycji, wielu z nich trafiło do więzienia, nasiliły się wówczas represje wobec opozycji wolnościowej. Oczywiście wiele osób straciło wówczas pracę, stosowano wobec nich różnego rodzaju represje, wielu działaczy wówczas także się ukrywało, byli oni rozłączeni od swoich rodzin.

Obecnie ustawa z 23 lutego 1991 roku oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku mówią o zasadach udzielenia odszkodowań i zadośćuczynienia osobom, które walczyły w opozycji przeciwko aparatowi opresji komunistycznych. Podstawą do uzyskania odszkodowania jest kasacja orzeczenia sądu komunistycznego, wówczas będzie można w sądzie okręgowym złożyć wniosek o żądanie odszkodowania, w tym wypadku termin wynosi 10 lat od daty uprawomocnienia kasacji poprzedniego wniosku. Naturalnie o odszkodowanie takie może ubiegać się wiele osób, mogą się także o nie ubiegać rodziny zmarłych opozycjonistów, ich dzieci, rodzeństwo, małżonkowie. W imieniu osób represjonowanych może występować także Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratorzy, czy też Rzecznik Praw Obywatelskich.

Oczywiście odszkodowanie dla represjonowanych może opiewać na różne kwoty, jego ustalenie może zależeć przykładowo od stosowanych represji, czasu spędzonego w więzieniu, czy też innych różnych okoliczności, które wpłynęły bezpośrednio na życie danej osoby, której przykładowo uniemożliwiały pracę i rozwój zawodowy.