Preparaty do ochrony plonów są konieczne dla zdrowych zbiorów

Niektórzy twierdzą, że chemiczne środki ochrony roślin są ogólnie szkodliwe dla człowieka i środowiska naturalnego, ale tak nie jest.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku każdej substancji chemicznej, przestrzeganie etykiety i zaleceń dotyczących stosowania jest ważne. W dzisiejszych czasach środki do zwalczania chwastów czy szkodników, gdy są stosowane we właściwym czasie i przy użyciu odpowiedniej ilości, mogą uratować zbiory przed zniszczeniem przez szkodniki i ogólnie zwiększyć ich ilość. Bez stosowania chemikaliów rolniczych przemysł rolny straciłby prawie połowę plonów i wiele pieniędzy rocznie, a gospodarka wielu krajów mogłaby się załamać.

Poza tym konsumenci nie mieliby dostępu do wielu produktów żywnościowych i byłyby one bardzo drogie. Kolejnym problemem byłoby rozprzestrzenianie się wielu chorób.

Ludzie polegają na środkach owadobójczych również do kontrolowania pleśni i owadów w domach i środowisku.

Kontrola za pomocą takich substancji ogranicza rozprzestrzenianie się chorób na ludzi, przykładowo ograniczanie ilości komarów zapobiega zachorowaniom na malarię. Zarówno chemiczna, jak i biologiczna kontrola szkodników jak oprysk do kukurydzy, może być stosowana na różne sposoby do zwalczania niepożądanych roślin, owadów czy grzybów. Chemiczne środki ochrony roślin są bardzo skuteczne w zwalczaniu szkodników, które żywią się bezpośrednio uprawami na bardzo dużym obszarze, ale muszą być stosowane bezpiecznie i rozważnie, a problemy ekonomiczne związane z nowoczesnym stosowaniem takich substancji muszą być wzięte pod uwagę. Kontrola biologiczna jest uznawana za bardziej skuteczną w zwalczaniu szkodników, które są na tyle tolerowane, że trzeba je tylko stłumić, a nie całkowicie zniszczyć, ta metoda jest ogólnie bardziej przyjazna dla środowiska. Ogólna skuteczność oprysków i korzyści ekonomiczne są znacznie zwiększone, gdy preparaty są stosowane w sposób, który zmniejsza prawdopodobieństwo nabycia odporności u szkodników na chemikalia stosowane do ich zwalczania. Jeżeli zastosowane zostaną wszystkie właściwe środki ostrożności, w tym stosowanie nie więcej niż zalecany poziom oprysków, wówczas można skutecznie zastosować kontrolę chemiczną szkodników na dużym obszarze.