Czym jest wirtualizacja?

Tworzenie wirtualnego środowiska dla komputerów staje się coraz bardziej powszechnym narzędziem wykorzystywanym w świecie informatycznym. Proces przechodzenia ze świata fizycznego do wirtualnego nazywany jest również wirtualizacją. W rzeczywistości pozwala ona na generowanie różnych wersji danego sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych a nawet oprogramowania służącego do

Czytaj dalej!